نسخه ایمیلی صفحه

نام ونام خانوادگی (دلخواه) :  پست الکترونیک :    ایمیل گیرنده :   
بعد از زدن دکمه ارسال اطلاعات زیر به ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.

مشاهده کامل خبر
قصاص برای قاتل زن و شوهر      

قوسی - صبح روز گذشته دادگاه کیفری رسیدگی به پرونده قتل 2 نفر از اهالی طبس به صورت علنی در دادگستری کل استان برگزار شد. قاضی پرونده بیان کرد: آقای ر.ح متهم به مباشرت در 2 فقره قتل عمد یک زن و مرد و سرقت ماشین و برداشت پول از حساب مقتول مرد است. سپس مادر مقتول زن، در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: تقاضا می کنم از دادگاه که قاتل را به سزای اعمال خودش برساند و اگر می خواهید دلم آسوده شود با همان ضربات چاقو وی را از پا در بیاورید. وی ادامه داد: در روز عید فطر بود که دختر دیگرم به من گفت که چرا خبری از ملیحه (مقتول) نیست؛ برای خبر گرفتن از او به سمت خانه دامادم رفتیم. از کنار در مشاهده کردیم که کولر روشن است. مادر مقتول افزود: پسرم از دیوار بالا رفت و وارد خانه شدیم که متوجه شدیم بوی بسیار بدی می آید. داخل خانه شخصی زیر پتو قرار داشت که دخترم بود که کشته شده بود. سپس جویای دامادم (مقتول دیگر) شدیم که از او هم خبری نبود. بعد از تماس با پلیس و بررسی بیشتر متوجه شدیم که دامادم در محل کار خود در چاه کشته شده است.

با ضربات چاقو او را کشتم

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و توضیح داد: بعدازظهر برای چاه کنی به همراه دوستم حسین (مقتول) به سرکار رفتیم. در شب ماجرا موقعی که مقتول در چاه بود به طور اتفاقی متوجه پیام هایی شدم که حسین به همسرم داده بود. در این لحظه خانواده مقتول به حرفهای متهم واکنش نشان دادند و اعتراض کردند که حرفهای متهم دروغ است.

متهم ادامه داد: از بالای چاه صفحه گوشی را به وی نشان دادم و بسیار عصبی شدم از چاه فاصله گرفتم و لگدی به یکی از بلوکه های اطراف چاه زدم. صدای ترکیدنی را شنیدم، سپس برگشتم و دیدم چاه تاریک شده است و لامپ ترکیده است. متهم اضافه کرد: او را صدا زدم ولی متوجه شدم که وی مرده است. ترسیده بودم و گاری دستی پر از خاک را توی چاه ریختم. وی ادامه داد: من و زنم و حسین و همسرش بسیار به هم نزدیک بودیم و بیشتر با هم بودیم.متهم توضیح داد: سپس برای بردن پیکور به سمت خانه اش رفتم. همسرش ملیحه در را باز کرد و از حسین پرس و جو کرد. کنار باغچه نشستم و مته پیکور را تمیز می کردم. ملیحه بعد از آوردن لیوان آبی به من گفت بلند شو تا به دنبال حسین برویم. وی افزود: من بلند شدم و خواستم به ملیحه بگویم که عقب برود ولی مته را به سرش زدم. ملیحه آرام آرام به سمت داخل خانه حرکت کرد و گوشی تلفن را برداشت. من ترسیده بودم و خواستم گوشی تلفن را از وی بگیرم و دوباره 2 ضربه دیگر به سرش زدم. متهم تاکید کرد: مقتول به زمین افتاد و موقعی که خواستم وارد آشپزخانه بشوم پایم را گرفت. چاقویی را برداشتم و 2 ضربه دیگر با چاقو به وی زدم. سپس هم کولر را روشن کردم و پتویی رویش انداختم. آن شب به تهران رفتم ولی به دلیل عذاب وجدان خودم را معرفی کردم.

 

مقتول زن و پرداخت نصف دیه

سپس قاضی پرسید: زدن این همه چاقو به شخصی که روی زمین افتاده و سرش شکسته و خون آلود است انگیزه ی خاصی می خواهد و به طور معمول کسی اینچنین کاری نمی کند؟ متهم پاسخ داد: انگیزه ای نداشتم و تنها ترس داشتم و از خود بیخود شده بودم. سپس با دستور قاضی قسمتی از بازسازی صحنه قتل مقتول زن برای حاضران در دادگاه پخش شد.در پایان قاضی در مورد قتل مقتول زن توضیح داد: چون مقتول زن بوده است، اگر متهم بخواهد قصاص شود، باید نصف دیه اش را به متهم بدهند. وی از متهم پرسید: آیا شما حاضرید که از نصف دیه مقتول گذشت کنید؟ متهم گفت: نه، چرا باید بگذرم؟


گروه خبری : ویژه های روزنامه آوا
منبع :
آخرین ویرایش : 1396/11/24 -- 19:22:26
نویسنده : واحد تحریریه
تعداد بازدید : 511